Protingi sprendimai namams
Kontaktai


UAB "Statinių apšiltinimo medžiagos"


Adresas: J.Kazlausko 21, Vilnius, Lithuania.

Įmones kodas: 22502897
Registro Nr.: 045294
PVM kodas: LT250289716

Phone, Fax: +370 5 2375108
Phone: +370 5 2375109
GSM Omnitel: +370 682 43560, +370 682 43561

E-mail: office@sam-uab.lt