Protingi sprendimai namams
SAM įmonė


UAB „Statinių apšiltinimo medžiagos“ (toliau UAB „SAM“) susikūrė2000 metų pradžioje, bendrovės įkūrėjai – kelių bendraminčių grupė, iki tol dirbusi statinių šiltinimo ir apdailos srityje. Taigi, prieš įkuriant įmonę, jos branduolys jau buvo susiformavęs, panaši patirtis ir vienodai suvokiamos problemos vertė kartu ieškoti sprendimų. Iki UAB „SAM“ įkurimo diegtos vokiškos apdailos ir šiltinimo sistemos (įvairios struktūrinio tinko ant šiltinimo sluoksnių atmainos) buvo neblogos kokybe, tačiau dėl statybos darbų sezoniškumo, santykinio brangumo, jas mūsų šalies sąlygomis adaptuoti sekėsi gana sunkiai. Be to, diegiant svetur pagamintus produktus, visada kyla ir organizacinio pobūdžio problemų – tenka šalinti savalaikio tiekimo trikdžius, daug jėgų skirti transporto paieškom ir tiekimo grafiko suderinimui, muitinės procedūroms, o ir prekybininko - tarpininko tarp statybininko ir tiekėjo – padėtis nėra itin patogi, nes norimos įtakos negalima daryti nei vienam, nei kitam, nėra ir patikimo grįžtamojo ryšio.

Todėl, įvertinę situaciją, naująją įmonę mes nutarėme organizuoti kitaip – buvo pasirinktas veiklos modelis, pagal kurį projektavimo ir statybos proceso metu ėmėmė atstovauti užsakovo interesams. Mūsų įmonė bendrauja su projektuotojais, architektais, atlieka ir dalį generalinio rangovo funkcijų, koordinuoja subrangovų darbą, nepamiršta ir prekybos, kurią derėtų įvardyti medžiagų ir konstrukcijų komplektavimu, nes šios tiekiamos tik konkrečiam objektui. Greta to, UAB „SAM“ užsiima ir statybinių inovacijų kūrimu bei diegimu – viena tokia naujovė, apšiltintų atitvarų statybos sistema SAM.
Šiuo metu mūsų įmonėje dirba 5 darbuotojai, metinė apyvarta 1,3 mln. litų, bendrovė numačiusi plėstis.

Trumpas produkto aprašymas:

Polistireninio putplasčio blokelių – liktinių klojinių sistema atitvaroms SAM taikoma gyvenamosios, visuomeninės (švietimo ir gydymo, poilsio ir pramoginės), taip pat gamybinės paskirties, iki 25 m aukščio pastatų statyboje. Ji įgalina projektuoti ir statyti 15 cm storio polistireninio putplasčio sluoksniu (10 cm storio atitvaros išorinėje pusėje ir 5 cm - vidinėje pusėje) apšiltintus pastatus (jų atitvaras ar atskiras pastatų dalis), kurių ilgis kartotinas 50 mm moduliui, taip pat atitvarų dalis ar atskiras pastatų ir statinių konstrukcines dalis - apšiltintas sienas, sąramas, sijas, kolonas, atramines sieneles bei pan.

Ši sistema suderinama su visais vidaus ar išorės atitvarų apdailos būdais - tinkavimu, apmurinimu keraminėmis ar kitokiomis plytomis, blokeliais, natūraliu ar betoniniu akmeniu, apdailinimu lakštinėmis apdailos medžiagomis ir t.t. Sistema SAM netaikoma pastatų (statinių) ir atskirų konstrukcijų, kurias veiks aukšta temperatūra, liepsna, radiacinė spinduliuotė, agresyvios medžiagos, tiesioginės dinaminės apkrovos ir kiti su portlandcementinio betono bei su polistireninio putplasčio eksploatacinėmis savybėmis nesuderinami poveikiai, statyboje.
 

Medžiagos paklausa, kaina ir darbo sąnaudos panaudojant naują medžiagą:

Tirdami naujo produkto paklausą mes kreipėmės į keletą statybinių firmų užsiimančių daugiabučių ir individualių namų statyba ir pardavimu. Susidomėjimas produktu viršijo visas prognozes. Perskaičiavę medžiagų kainas ir darbų sąnaudas klausimas buvo vienintelis: kada galima gauti gaminį statybos aikštelėje? Vieno m2 konstrukcijos kaina yra 20-60% mažesnė, nei analoginių konstrukcijų. Kreipėmės ir į projektavimo firmas. Projektuotojai greitai pastebėjo gaminio pritaikymo aktualumą senamiestyje, kur norint padidinti esamo statinio aukštingumą, labai aktualu turėti kuo lengvesnes medžiagas. Ši medžiaga labai efektinga pramoninių šaldytuvų statyboje. Šaldymo kamerų sienų kaina atpinga apie 3 kartus. Darbo sąnaudos m2 klasikinės mūrinės sienos padarymui sugaištama 4,3 valandos, o naudojant naują gaminį - 0,43 valandos.

Šiuo metu (iki 2003 m. lapkričio 1 d.) pasinaudojus SAM sistemos galimybėmis, pastatyta apie 150 gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų (bendras plotas 30000 m2), statoma dar apie 20 (bendras plotas 2000 m2), vyksta derybos dėl tiekimo dar 10 namų. Manome, kad tai geras rezultatas, nes - statyba nenutrūksta ir žiemą. Apie 15% visų šių pastatų buvo statoma ūkio būdu. Geografinis objektų, kuriuose pasinaudota SAM sistemos teikiamomis galimybėmis pasiskirstymas, būtų toks:

- Vilnius ir Vilniaus rajonas - ;
- Kaunas ir Kauno rajonas - ;
- Šiauliai ir Šiaurės Lietuva - ;
- Klaipėda ir Pajūrio kraštas - ;

Be šių Lietuvos geografinių vietovių, apie tūkst. blokelių buvo išvežta į Latviją, keli gyvenamieji namai SAM sistemos gaminiais sukomplektuoti Baltarusijos verslininkų prašymu, keliems namams SAM sistemos gaminius pirko ir Karaliaučiaus srityje dirbantys rangovai. Deja, nežinome kokioje vietoje buvo pastatyti šie pastatai, todėl negalime pateikti jų nuotraukų. Bandomoji SAM sistemos blokelių partija išsiųsta į Islandiją, mūsų atstovai buvo nuvykę į šią salą, matė iš panašios, tačiau žymiai sudėtingesnės ir, mūsų požiūriu, neracionalios sistemos pastatytus ir statomus pastatus. Islandai labai palankiai įvertino sistemą SAM, tačiau jos gaminių transportavimas jūriniais konteineriais yra gana brangus, todėl dabar vedamas derybos tik dėl mūsų sistemos principų įdiegimo gamybai šioje šalyje.

Per dviejų metų laikotarpį SAM sistema buvo pristatyta keliose statybos parodose Vilniuje ir kituose Lietuvos regionuose, Latvijoje (Lietuvos dienose Rygoje 2002 m. vasarą), Baltarusijoje (Minske, „Строительство 2002”). Pačioje SAM sistemos diegimo pradžioje dalyvavimu šiose parodose buvo siekta ištirti rinką, surasti sistema suinteresuotus rangovus ir architektus, paskatinti jau esamus, todėl mes nevedėme triukšmingos reklaminės kompanijos, parodų stenduose daugiau dirbome su specialistais, o ne su eiliniais lankytojais. Į specialistus buvo orientuoti ir straipsniai spaudoje (žr. SAM straipsniai).